عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

تقویت هویت دانشجویان از طریق آشنایی با بزرگان علم و معرفت/ باید مولفه‌های دانشگاه تمدن‌ساز را پیدا کرد
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی:

تقویت هویت دانشجویان از طریق آشنایی با بزرگان علم و معرفت/ باید مولفه‌های دانشگاه تمدن‌ساز را پیدا کرد

باید بدانیم وقتی از دانشگاه تمدن ساز حرف می‌زنیم، چه تمدنی را مدنظر داریم؟ چه تعریفی از آن تمدن داریم و مولفه‌های آن چیست؟ یکی از وجوه مولفه‌ها، شناسایی بزرگان معرفتی است.
رویدادهای علوم انسانی
پربازدیدها
رویدادهای دانشگاه
جامعه