عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

تحول علوم انسانی

تحول علوم انسانی

همزمان با استقرار دولت جدید، بحث تحول علوم انسانی در ایران یک بار دیگر به طور جدی مطرح شده و شاخص‌هایی همچون روزآمدی، بومی سازی و کارآمدی محتوای درسی در این حوزه مطرح شده است. در این میان، سوالی که مطرح می شود آن است که عملیاتی‌‌سازی شاخص‌های یادشده چگونه باید انجام شود و اعضای هیات علمی و دانشجویان در این زمینه چه نقشی ایفا می‌کنند؟
عدالت آموزشی در کشور؛ بایدها و نبایدها

عدالت آموزشی در کشور؛ بایدها و نبایدها

اصل 30 قانون اساسی ایران می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. افزون بر این در جهت احقاق عدالت آموزشی، بند ۳ از فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی اشاره و تأکید دارد. آیا عدالت آموزشی در ایران تا چه اندازه محقق شده است؟
مدیریت فضای مجازی: از طرح مجلس تا دیدگاه کارشناسان

مدیریت فضای مجازی: از طرح مجلس تا دیدگاه کارشناسان

اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از فضای مجازی را کلید زد که البته با واکنش های منفی بسیاری از مردم روبرو شد. مخالفان معتقدند اجرای این طرح منجر به محدودیت دسترسی به برخی شبکه های اجتماعی شده و موافقان به لزوم مدیریت فضای مجازی در کشور اشاره می کنند. اساتید دانشگاه در این باره نظر می دهند.
بحران آب در ایران: علل و راهکارها

بحران آب در ایران: علل و راهکارها

خشکسالی و کم آبی سال هاست که بلای جان ایران شده است. برخی مناطق ایران همچون خوزستان و سیستان و بلوپستان بیش از دیگر مناطق از این بحران در رنج هستند. عوامل بروز این بحران در کشور چیست؟ چه راهکارهایی برای حل دائمی آن وجود دارد
اولویت اقتصادی دولت سیزدهم از دیدگاه کارشناسان

اولویت اقتصادی دولت سیزدهم از دیدگاه کارشناسان

دولت سیزدهم از میان مشکلات اقتصادی موجود همچون نرخ تورم بالا، کسری عظیم بودجه، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات ساختاری در نظام پولی و مالی و ... کدامیک را باید در اولویت حل و فصل قرار دهد. اساتید شاخص اقتصاد پاسخ می دهند.
اجرای نظام شفافیت در دانشگاهها؛ چرا و چگونه؟

اجرای نظام شفافیت در دانشگاهها؛ چرا و چگونه؟

این اعتقاد وجود دارد که شفافیت می تواند مانع از بروز فساد و به تبع آن افزایش کارآمدی شود. آیا اجرای نظام شفافیت در ایران امکان پذیر است؟ نهاد دانشگاه چه نقشی در ایجاد باور به لزوم اجرای نظام شفافیت در کشور دارد؟