عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

هنر و فرهنگ
وضعیت شعر عاشورایی نسبت به داستان بهتر است
گفت‌وگو با سعید طاووسی مسرور، مدرس و پژوهشگر تاریخ تشیع در روز شعر و ادبیات آیینی

وضعیت شعر عاشورایی نسبت به داستان بهتر است

با سعید طاووسی مسرور، پژوهشگر و مدرس تاریخ تشیع و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره وضعیت ادبیات آیینی، اتصال آن...
سبقت شاهنامه از حماسه های غرب
جایگاه اثر فاخر فردوسی در جهان و ترجمه‌های متعدد آن

سبقت شاهنامه از حماسه های غرب

دکتر تمیم داری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر حامد مهراد، مدرس ادبیات و پژوهشگر قطب علمی فردوسی...