عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

هنر و فرهنگ
نقدی بر کتاب زندگی ،جنگ و دیگر هیچ
اثری از اوریانا فالاچی؛

نقدی بر کتاب زندگی ،جنگ و دیگر هیچ

در قسمتی از کتاب میخوانیم: هیچ جای دیگر غیر از ویتنام نمی‌توانست به من بهتر ثابت کند که برای قاتل شدن لازم نیست نازی بود،و...
«روایت نوروز»، یک ضرورت استراتژیک
به بهانه سومین همایش دیپلماسی نوروز؛

«روایت نوروز»، یک ضرورت استراتژیک

کشورهای حوزه تمدنی نوروز از ظرفیت‌های بی بدیلی در عرصه نیروی انسانی، فرصت های اقتصادی و سیاسی اجتماعی برخوردارند و یکی از...