عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

سیاست
عملیات اخیر قضیه فلسطین را به موضوعی انسانی تبدیل کرد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی:

عملیات اخیر قضیه فلسطین را به موضوعی انسانی تبدیل کرد

تحمیل قوانین نادرست به ملت ها یکی از ریشه های قیام هاست. مثل قیامی که مردم ایران علیه مغول و اروپاییان علیه فاشیسم انجام دادند. در عصر حاضر مثال بارز این مسئله فلسطین و غزه است. انها حق دارند علیه اشغالگران...
شکست عادی‌‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای مسلمان، دستاوردی بسیار مهم است
رئیس ‌دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی:

شکست عادی‌‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای مسلمان، دستاوردی بسیار مهم است

عربستانی‌ها میلیاردها دلار برای خرید رونالدو و بنزما صرف کردند، تا عادی‌‌سازی با رژیم اسرائیل را روکش کنند، وگرنه جامعه عربستان چندان اهل فوتبال نیست.