عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

سیاست
هیرمند؛ بحران قدیمی آب بین دو کشور ایران و افغانستان
بررسی ریشه های یک منازعه؛

هیرمند؛ بحران قدیمی آب بین دو کشور ایران و افغانستان

نادیده گرفته شدن حق آبه ایران در آن منطقه مخصوصا در شرایط کم بارشی و کم آبی شرایط سختی را براي ایران رقم زده است. درنتیجه رودخانه هیرمند که در طول مرز میان ایران و افغانستان گسترده شده، همواره به تعارضات...
نظریه بومی برای سیاست خارجی ایران تولید شود/ خودکم‌بینی در نظریه‌پردازی
در سیزدهمین عصرانه علوم انسانی بیان شد؛

نظریه بومی برای سیاست خارجی ایران تولید شود/ خودکم‌بینی در نظریه‌پردازی

دهقانی فیروزآبادی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در سیزدهمین عصرانه علوم انسانی با بیان اینکه متأسفانه ما با خود کم‌بینی در تولید نظریه در عرصه‌های مختلف علوم انسانی از جمله روابط بین‌الملل روبرو هستیم،...