عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه
از شبکه های مخابراتی چه می دانیم؟
بخش اول

از شبکه های مخابراتی چه می دانیم؟

آنچه از گذشته عملکرد شبکه‌های مخابراتی قدیمی شامل شبکه‌های خطی یا رادیویی ، آنالوگ یا دیجیتال حاصل می‌شود، عدم جامعیت اینگونه شبکه‌ها را در ارائه امکانات مطلوب و ظرفیت مورد نیاز و همچنین صرف هزینه‌های...
رقبای نهاد خانواده درایران در حال گسترش هستند/مساله سکشوالیته جامعه ایرانی تبدیل به موضوعی برای گفتگوی ملی شود
تحلیل محمدتقی کرمی از وضعیت «بی‌ارزشی» در بخشی از جامعه ایران؛

رقبای نهاد خانواده درایران در حال گسترش هستند/مساله سکشوالیته جامعه ایرانی تبدیل به موضوعی برای گفتگوی ملی شود

وضعیت خانواده در ایران نه یک دست سفید است و نه یک دست سیاه. در خانواده ایرانی ارزش‌های جنسی کماکان وجود دارد اگرچه انحراف از ارزش‌ها نیز در ساحت رفتار جنسی اعضای خانواده به چشم می‌خورد.