عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه
اخبارجعلی و شبکه های اجتماعی
اهداف و کارکردهای متمایز شبکه‌های اجتماعی

اخبارجعلی و شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی، نسل جدیدی از رسانه است که با مشارکت خبر گیرنده و خبر رساننده، ماهیت تولید خبر و انتشار را تغییر داده است.
عاشورا؛ اوج تجلی عرفان امام حسین(ع)
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد:

عاشورا؛ اوج تجلی عرفان امام حسین(ع)

محسن حبیبی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فکر می‌کنیم امام حسین(ع) در عاشورا، وصل شد؛ این جسارت به امام(ع) است، زیرا او از ابتدا واصل بود و آن چه در عاشورا رخ داد، اوج تجلی عرفان الهی امام(ع) بود.
چرا فقط قیام مختار، مورد تأیید ائمه بود؟
سعید طاووسی تشریح کرد:

چرا فقط قیام مختار، مورد تأیید ائمه بود؟

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تنها قیامی که به نظر برخی علما مثل مرحوم خویی مورد تأیید امام سجاد بود، قیام مختار است که به نظر می‌رسد آن هم فقط به‌ خاطر جنبه انتقامی‌اش است و نه بیش‌تر.
سبک‌ها و سنت‌های نامتعارف عزاداری از کجا می‌آیند؟
عزاداری عاشورا و چالش های فرهنگ مصرفی

سبک‌ها و سنت‌های نامتعارف عزاداری از کجا می‌آیند؟

با تفکیک فزاینده و مدرن شدن جامعه و رخنه تکنولوژی های نوین، شکل و فرهنگ مادی عزاداری ها دستخوش تغییرات شگرفی شده است که گاه آَشنایی زدایی از آن برای ما دشوار می نماید.دکتر ذکائی ماهیت این مساله را بررسی...