عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه
مشکلات موجود بر سر راه افزایش جمعیت
مسعود عالمی‌نیسی بررسی کرد:

مشکلات موجود بر سر راه افزایش جمعیت

جوانی جمعیت یک نکته کلیدی و مهم است؛ آن هم در کشور ما که اگر فرزندآوری مورد توجه جدی قرار نگیرد، تا ۲ دهه دیگر جمعیت کشور بیشتر سالمند خواهند بود.
تحول در علوم انسانی با حفظ ساختارهای موجود محقق نمی‌شود
رئیس پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی:

تحول در علوم انسانی با حفظ ساختارهای موجود محقق نمی‌شود

رئیس پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تحول در علوم انسانی را باید از دبستان و آموزش و پرورش شروع کنیم، گفت: تحول در علوم انسانی با حفظ ساختارهای موجود و بی‌توجهی به اساتیدی...