عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد
چرا برخی از تحقیقات در اقتصاد شکل نمی‌گیرد
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی تشریح کرد؛

چرا برخی از تحقیقات در اقتصاد شکل نمی‌گیرد

در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی بر موضوع حمایت متمرکز نیست و بخش کمک‌کننده‌ برای شرکت‌ها و محققان کم و ناکافی است؛ به همین دلیل برخی از تحقیقات در اقتصاد شکل نمی‌گیرند و بسیاری از محصولات‌ های‌تک خریداری ندارد.
افزایش سود بانکی منجر به رکود می‌شود/باید هزینه‌های تولید را کاهش داد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

افزایش سود بانکی منجر به رکود می‌شود/باید هزینه‌های تولید را کاهش داد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متأسفانه عادت کرده‌ایم از تورم نان بخوریم! سه سال است که تورم بالای ۴۰ درصد داریم و به یک رویه تبدیل شده و مردم فکر می‌کنند بدون تورم نمی‌توان کاسبی انجام داد.
هنوز رویکرد در برنامه های توسعه بعد از انقلاب تغییر نکرده/ قراردادهای کوتاه مدت یعنی اقتصاد ما تولید محور نیست
دانش آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:

هنوز رویکرد در برنامه های توسعه بعد از انقلاب تغییر نکرده/ قراردادهای کوتاه مدت یعنی اقتصاد ما تولید محور نیست

نگاهی به تجربه برنامه ریزی توسعه ایران در 75 سال اخیر نشان می دهد که اگرچه فراز و نشیب های زیادی در نگرش توسعه وجود دارد اما رویکرد ما نسبت به برنامه ریزی و اولویت ها و نه ابزارهایمان تغییر نکرده است.