عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد
خانه تکانی در هزینه های دولت
جراحی اقتصادی کشور چگونه باید انجام شود؟

خانه تکانی در هزینه های دولت

دست زدن به جراحی اقتصادی برای کشور نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. دولت باید از این فرصت برای اصلاح ساختارها استفاده کند، این درحالی است که افکارعمومی هم باید با درک شرایط با آن همراهی کنند.
بدون نفت چه باید کرد؟
ضرورت توجه به صنعت گاز و فتح کریدورها؛

بدون نفت چه باید کرد؟

بحث بر سر این است که در یک افق چند ساله، اقتصاد ایران چه گزینه‌های مهم دیگری را می‌تواند جایگزین نقش از دست رفته خود در بازار جهانی نفت کند.
برنامه های بی برنامه
ریشه یابی دلایل اجرایی نشدن برنامه های چندساله توسعه در کشور؛

برنامه های بی برنامه

وقتی کشوری به تدوین برنامه های چندساله روی می آورد باید تمام ارکان حاکمیت در خدمت تحقق آن برنامه ها باشند، در صورتی که مشاهده می کنیم چنین اتفاقی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی چندان رخ نداده است.