عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

رویدادهای دانشگاه
تقویت هویت دانشجویان از طریق آشنایی با بزرگان علم و معرفت/ باید مولفه‌های دانشگاه تمدن‌ساز را پیدا کرد
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی:

تقویت هویت دانشجویان از طریق آشنایی با بزرگان علم و معرفت/ باید مولفه‌های دانشگاه تمدن‌ساز را پیدا کرد

باید بدانیم وقتی از دانشگاه تمدن ساز حرف می‌زنیم، چه تمدنی را مدنظر داریم؟ چه تعریفی از آن تمدن داریم و مولفه‌های آن چیست؟ یکی از وجوه مولفه‌ها، شناسایی بزرگان معرفتی است.
برخورد شعاری با تحول در علوم انسانی راه به جایی نمی‌برد
رئیس پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی:

برخورد شعاری با تحول در علوم انسانی راه به جایی نمی‌برد

رئیس پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، ساختارها، قوانین و بسترهای لازم در این زمینه را تغییر دهند چراکه نمی‌توانیم از تحول حرف بزنیم اما وضع موجود را هم حفظ کنیم.
جنبه تربیتی در دانشگاه مورد غفلت واقع شده/ کتب معارفی دانشگاه با توجه به تغییر نسل‌ها نیاز به بازنویسی دارند
مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی:

جنبه تربیتی در دانشگاه مورد غفلت واقع شده/ کتب معارفی دانشگاه با توجه به تغییر نسل‌ها نیاز به بازنویسی دارند

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما حتی اگر بهترین کتاب را برای تدریس بنویسیم از قرآن کریم که نمی‌توانیم بهتر بنویسیم، پس ما متن خوب را داریم منتهی در نحوه اجرا مشکل داریم.