عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

رویدادهای دانشگاه
روابط عمومی یک اقدام دائمی و مداوم
مدیر روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی:

روابط عمومی یک اقدام دائمی و مداوم

مدیر روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی عطنا را یکی از ارکان مهم دانشگاه دانست و اضافه کرد: عطنا محلی برای اظهار نظرات اساتید در عرصه‌ها و رشته‌های مختلف است. سعی داشتیم میان عطنا و سایت دانشگاه تفکیک قائل باشیم.
راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه در سال آینده
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد

راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه در سال آینده

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری از ابتدای سال آینده در دانشگاه خبر داد و گفت: این صندوق به واحدهای فناور کمک می کند تا ایده خلاقانه خود را به نتیجه برسانند.
مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی فرصتی برای حمایت از ایده‌های نو است
احمد برجعلی در گفتگو با عطنا؛

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی فرصتی برای حمایت از ایده‌های نو است

یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی را کانون نخبگانی خطاب کرد و از چشم‌انداز خوب آن برای دانشگاه خبر داد.