۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۴۶
کد خبر: ۳۶۲۶
Poster D-N

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی باشگاه خبری علامه طباطبائی (عطنا) از معاونت دانشجویی دانشگاه علامه ، بیست و سومین دوره از انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در مرحله دانشگاهی به پایان رسید.
تعداد کل شرکت کنندگان در این رقابت 253 نفر بود که بیشترین شرکت کنندگان به ترتیب از دانشکده های ارتباطات و علوم اجتماعی با 51 نفر ثبت نام کننده، روانشناسی و علوم تربیتی با 47 نفر، مدیریت و حسابداری 39 نفر، اقتصاد، علوم ریاضی و رایانه 34 نفر، پردیس تحصیلات تکمیلی 28 نفر، ادبیات و زبانهای خارجی 21 نفر، الهیات و معارف اسلامی 14 نفر، حقوق و علوم سیاسی 13 نفر، تربیت بدنی 4 نفر، و بیمه اکو 2 نفر شرکت داشتند.
تعداد شرکت کنندگان در مقطع کارشناسی 55 نفر، در مقطع ارشد 111 نفر و در مقطع دکتری 87 نفر بودند.
که از این میان 15 نفر در مقطع کارشناسی، 41 نفر در مقطع ارشد و 61 نفر در مقطع دکتری به مرحله داوری راه یافتند.
تعداد تقدیر شدگان 10 نفر از هر مقطع می باشد که در هر یک از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 3 نفر و در مقطع دکتری 4 نفر به عنوان دانشجوی نمونه برگزیده شدند و مابقی به عنوان دانشجوی شایسته تقدیر شناخته می شوند.


محمد خسروآبادی دبیر ستاد انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه اسامی دانشجویان نمونه و شایسته تقدیر را به شرح زیر اعلام نمود :
دانشجویان نمونه مقطع کارشناسی:
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته تکنولوژی آموزشی سرکار خانم انسیه آذرپور
از دانشکده زبان های خارجی رشته ادبیات انگلیسی سرکار خانم پری ناز خطیب
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته روانشناسی بالینی سرکار خانم گلناز مظاهری نژاد فرد
دانشجویانی که با عنوان شایسته تقدیر برگزیده شده اند:
از دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی رشته روزنامه نگاری سرکار خانم مهشید مراقی
از دانشکده الهیات و معارف اسلامی رشته علوم قرآن و حدیث جناب آقای احسان حسنی
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته روانشناسی بالینی سرکار خانم فرانک ناطقی
از دانشکده اقتصاد رشته اقتصاد نظری جناب آقای توفیق حسین زاده لنج آبادی
از دانشکده زبان های خارجی رشته ترکی استانبولی سرکار خانم اکرم حسین رضایی میوه رود
از دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی رشته تعاون و رفاه اجتماعی سرکار خانم زهرا ملکی قلعه
از دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی رشته تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای حمیدرضا لسانی
از دانشکده پردیس دانشگاهی شماره 2 رشته جناب آقای پیمان سرحدی
دانشجویان نمونه مقطع کارشناسی ارشد:
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه جناب آقای هادی عبدالهی
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته تکنولوژی آموزشی جناب آقای سیدجمال بارخدا
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته سنجش و اندازه گیری جناب آقای سهند گراوند
دانشجویانی که با عنوان شایسته تقدیر برگزیده شده اند:
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی سرکار خانم سیده طیبه موسوی امیری
از دانشکده الهیات و معارف اسلامی رشته علوم قرآن و حدیث جناب آقای فردین دارابی میدانی
از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی رشته رفتار حرکتی جناب آقای صابر مهری
از دانشکده اقتصاد رشته اقتصاد انرژی جناب آقای مسعود کسرائی نژاد
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت صنعتی جناب آقای امیر بهبودی
از دانشکده حقوق و علوم سیاسی رشته مطالعات منطقه ای خلیج فارس جناب آقای حسین نوروزی امیری
از دانشکده اقتصاد رشته اقتصاد کشاورزی و محیط زیست سرکار خانم ساحل زمانی


دانشجویان نمونه مقطع دکتری:
از دانشکده پردیس دانشگاهی شماره 2 رشته مددکاری اجتماعی جناب آقای حسن موسوی چلک
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته سنجش و اندازه گیری سرکار خانم مریم مقدسین
از دانشکده اقتصاد رشته اقتصاد نظری گرایش مالی و سنجی جناب آقای حسین امیری
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته مشاوره جناب آقای حسین کشاورز افشار
دانشجویانی که با عنوان شایسته تقدیر برگزیده شده اند:
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت مالی جناب آقای حسین محسنی
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات جناب آقای فرهاد هادی نژاد
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته مشاوره جناب آقای محمدحسن آسایش زاچی
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی سرکار خانم شهلا سهرابی
از دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی رشته زبان وادبیات عربی سرکار خانم سمیه السادات طباطبایی
از دانشکده علوم اجتماعی رشته مددکاری اجتماعی سرکار خانم محبوبه حامد


بیست و سومین دوره از انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در مرحله دانشگاهی هم به پایان رسید که امسال علیرغم سالهای گذشته شاهد حضور بی سابقه شما سروران بودیم.
تعداد کل شرکت کنندگان در این رقابت 253 نفر بود که بیشترین شرکت کنندگان به ترتیب از دانشکده های ارتباطات و علوم اجتماعی با 51 نفر ثبت نام کننده، روانشناسی و علوم تربیتی با 47 نفر، مدیریت و حسابداری 39 نفر، اقتصاد، علوم ریاضی و رایانه 34 نفر، پردیس تحصیلات تکمیلی 28 نفر، ادبیات و زبانهای خارجی 21 نفر، الهیات و معارف اسلامی 14 نفر، حقوق و علوم سیاسی 13 نفر، تربیت بدنی 4 نفر، و بیمه اکو 2 نفر شرکت داشتند.
تعداد شرکت کنندگان در مقطع کارشناسی 55 نفر، در مقطع ارشد 111 نفر و در مقطع دکتری 87 نفر بودند.
که از این میان 15 نفر در مقطع کارشناسی، 41 نفر در مقطع ارشد و 61 نفر در مقطع دکتری به مرحله داوری راه یافتند.
تعداد تقدیر شدگان 10 نفر از هر مقطع می باشد که در هر یک از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 3 نفر و در مقطع دکتری 4 نفر به عنوان دانشجوی نمونه برگزیده شدند و مابقی به عنوان دانشجوی شایسته تقدیر شناخته می شوند.
دانشجویان نمونه مقطع کارشناسی:
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته تکنولوژی آموزشی سرکار خانم انسیه آذرپور
از دانشکده زبان های خارجی رشته ادبیات انگلیسی سرکار خانم پری ناز خطیب
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته روانشناسی بالینی سرکار خانم گلناز مظاهری نژاد فرد
دانشجویانی که با عنوان شایسته تقدیر برگزیده شده اند:
از دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی رشته روزنامه نگاری سرکار خانم مهشید مراقی
از دانشکده الهیات و معارف اسلامی رشته علوم قرآن و حدیث جناب آقای احسان حسنی
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته روانشناسی بالینی سرکار خانم فرانک ناطقی
از دانشکده اقتصاد رشته اقتصاد نظری جناب آقای توفیق حسین زاده لنج آبادی
از دانشکده زبان های خارجی رشته ترکی استانبولی سرکار خانم اکرم حسین رضایی میوه رود
از دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی رشته تعاون و رفاه اجتماعی سرکار خانم زهرا ملکی قلعه
از دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی رشته تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای حمیدرضا لسانی
از دانشکده پردیس دانشگاهی شماره 2 رشته جناب آقای پیمان سرحدی
دانشجویان نمونه مقطع کارشناسی ارشد:
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه جناب آقای هادی عبدالهی
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته تکنولوژی آموزشی جناب آقای سیدجمال بارخدا
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته سنجش و اندازه گیری جناب آقای سهند گراوند
دانشجویانی که با عنوان شایسته تقدیر برگزیده شده اند:
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی سرکار خانم سیده طیبه موسوی امیری
از دانشکده الهیات و معارف اسلامی رشته علوم قرآن و حدیث جناب آقای فردین دارابی میدانی
از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی رشته رفتار حرکتی جناب آقای صابر مهری
از دانشکده اقتصاد رشته اقتصاد انرژی جناب آقای مسعود کسرائی نژاد
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت صنعتی جناب آقای امیر بهبودی
از دانشکده حقوق و علوم سیاسی رشته مطالعات منطقه ای خلیج فارس جناب آقای حسین نوروزی امیری
از دانشکده اقتصاد رشته اقتصاد کشاورزی و محیط زیست سرکار خانم ساحل زمانی


دانشجویان نمونه مقطع دکتری:
از دانشکده پردیس دانشگاهی شماره 2 رشته مددکاری اجتماعی جناب آقای حسن موسوی چلک
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته سنجش و اندازه گیری سرکار خانم مریم مقدسین
از دانشکده اقتصاد رشته اقتصاد نظری گرایش مالی و سنجی جناب آقای حسین امیری
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته مشاوره جناب آقای حسین کشاورز افشار
دانشجویانی که با عنوان شایسته تقدیر برگزیده شده اند:
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت مالی جناب آقای حسین محسنی
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات جناب آقای فرهاد هادی نژاد
از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رشته مشاوره جناب آقای محمدحسن آسایش زاچی
از دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی سرکار خانم شهلا سهرابی
از دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی رشته زبان وادبیات عربی سرکار خانم سمیه السادات طباطبایی
از دانشکده علوم اجتماعی رشته مددکاری اجتماعی سرکار خانم محبوبه حامد

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
پر بازدیدها
آخرین اخبار