۰۲ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۱۴
کد خبر: ۳۰۳۴۰۹

عطنا - مسکن در اقتصاد خانوار نقش حیاتی ایفا می نماید. در حقیقت مسکن اصلی ترین و‌ بااهمیت ترین کالایی است‌ که هر فرد در طول چرخه عمر خود تقاضا می نماید. براین اساس نوسانات پی در پی هزینه مسکن بر اقتصاد خانوار به شدت تاثیرگذار است. این نوسانات به عوامل مختلفی مربوط میشود که تکانه های اقتصاد کلان، نوسانات قیمت نفت،نوسانات اقتصادمسکن و‌ چالش های طرف عرضه و‌ تقاضا از جمله این عوامل هستند. مسکن در ایران سهم عمده ای از تولیدناخالص داخلی،سرمایه گذاری و اشتغال را در بر داشته و برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی نقش تسهیل گر و محرک را ایفا می کند.

در کتاب تامین مالی مسکن به قلم محمدهاشم بت شکن و هومن ملک تلاش شده با توضیح کلیات اقتصاد مسکن و انواع روش های تامین مالی مسکن، انواع بازارهای رهن و ابزارهای نوین تامین مالی تشریح شده و الگوهای تجربی تامین مالی مسکن و‌ تجربه های جهانی در برخی از کشورها بیان شود.

در پایان نیز راهبرد های نظام تامین مالی سالم و‌ پایدار مسکن در ایران پیشنهاد شده است. این کتاب در هفت فصل طبقه بندی شده و‌ در انتهای هر فصل محتوای آن فصل به اختصار جهت امکان مطالعه و بهره برداری مناسب تر خواننده از مطالب فصول مختلف کتاب ارائه گردیده است.

فصل اول این کتاب شامل کلیاتی در خصوص اقتصادمسکن، نقش و‌ جایگاه مسکن‌ در اقتصاد کشور و خانوار، نقش و مسئولیت دولت در قبال مسکن به ویژه در رابطه با مسکن اقشارخاص و آسیب‌ پذیرجامعه، ارتباط مسکن و‌ نهاد های پولی و‌مالی و غیره است.

در فصل دوم به موضوع تامین مالی، تعاریف و‌مفاهیم ، روش ها و سیستم های تامین‌ مالی بانک‌محور،‌ بورس محور و تامین مالی مبتنی بر رژیم پس انداز پرداخته شده و در ادامه فصل، در خصوص نهاد ها و ابزار های تامین مالی به عنوان زیر ساخت های نرم و سخت مقوله تامین مالی بحث می شود.  در آخر موضوع تامین مالی در شرایط رکودی و تورمی نیز بررسی می شود. در فصل سوم با توجه به اهمیت موضوع بازار رهن در تامین مالی مسکن و ساختمان و مفاهیم مرتبط بر موضوع مذکور به بررسی و تبیین بازار رهن و اوراق رهنی به عنوان یکی از ابزار های مشتقه بازار رهن پرداخته و همچنین مکانیسم قرارداد های تامین مالی و ابزار های نوین مالی تبیین می گردد.

فصل چهارم با رویکرد شناخت تجارب سایر کشور ها و امکان بهره برداری از الگو های تجربی در روش های تامین مالی ، به موضوع تامین مالی مسکن در کشور های توسعه یافته،در حال توسعه و نوظهور معطوف شده است. فصل پنجم در دو بخش مجزای بازار پول و بازار سرمایه ارائه و در پایان هر بخش نقاط ضعف و قوت هر دو شکل تامین مالی از طریق بازار های پول و سرمایه احصا شده است.

فصل ششم ادوار فعالیت بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی و اصلی ترین نهاد در حوزه تامین مالی مسکن کشور بررسی شده است. که خود این فصل هم به دو بخش تقسیم شده است بخش اول مروری بر ادوار فعالیت بانک مسکن با تاکید بر کارکرد های بانک رهنی ایران، بانک ساختمان،شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران و شرکت های پس انداز و وام مسکن در قبل از انقلاب و بخش دوم در قالب سه دوره،برنامه های کلان و کارکرد های متناسب بانک مسکن در آن دوره ها تبیین شده است.

فصل هفتم به عنوان شاه بیت فصول کتاب معرفی شده است و به تبینن مفاهیم سلامت و پایداری به عنوان مولفه های حایز اهمیت نظام تامین مالی پرداخته و ضمن احصای الزامات و راهبرد ها در خصوص استقرار سلامت و پایداری در تامین مالی مسکن ، نظام تامین مالی سالم و پایدار مسکن که بر اساس دانش تجربی و تخصصی موجود در این حوزه مدل سازی و طراحی گردیده ، ارائه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب و خرید آن به این نشانی مراجعه کنید.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام                                              تلگرام

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
پر بازدیدها
آخرین اخبار