۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۰۲
کد خبر: ۳۰۳۴۶۱

عطنا - اقتصاد گردشگری یک شاخه جدید از علم اقتصاد نیست، بلکه یک محیط صنعتی یا بخش محور از مطالعات و‌ عملکردهای علم اقتصاد است. ازاین منظر اقتصاد گردشگری شبیه اقتصاد حمل و نقل است؛ چراکه موضوعات زیادی در اقتصاد گردشکری مطرح است که از لحاظ مشخصات و اهمیت شبیه اقتصاد حمل و نقل است.

کتاب حاضر از هفت فصل تشکیل شده است. این کتاب دارای فهرست جداول و فهرست نمودارها است. آخر هرفصل با خلاصه و جمع بندی و‌سوالات متن و منابع هر فصل پایان یافته است.

فصل اول این کتاب به موضوع تقاضای گردشگری و‌ پیش بینی اختصاص یافته است‌. منظور از‌ تقاضای گردشگری، تمایل و توانایی مصرف کنندگان برای خرید مقادیر مختلف از محصولات گردشگری در قیمت های مختلف در طول یک دوره زمانی مشخص است.

در فصل دوم این کتاب با عرضه گردشگری و‌ موضوعات مرتبط با آن آشنا میشویم. عرضه گردشگری نیز همانند تقاضا تحت تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی است؛ اما تحلیل عرضه گردشگری با استفاده از دو رویکرد عمده رویکرد ساختار، رفتار، عملکرد(scp) یا سرعت و رویکرد نظریه بازی ها صورت می پذیرد که در این فصل هر‌دو‌ رویکرد ارائه می شود.

در فصل سوم کتاب به موضوع قیمت گذاری در گردشگری پرداخته می شود. قیمت محصول تنها متغیر تصمیم با اهمیت در بنگاه های گردشگری نیست ؛اما شاید یکی از اساسی ترین آن ها است.

فصل‌ چهارم به چهار بخش تقسیم می شود.کارکردهای بازار به شکل عمومی،نقش دولت، ناکارامدی بازار و مباحث اجتماعی-سیاسی پیرامون مداخله دولت.

فصل‌ پنجم تلاش می کند تا به این سوالات پاسخ دهد:

انواع مالیات های گردشگری‌ کدام اند؟
اثرمالیات گذاری گردشگری چیست؟
استدلال های علیه وضع مالیات بر‌گردشگری چیست؟
و از این‌قبیل سوال ها.

موضوع فصل ششم این کتاب رقابت پذیری در‌گردشگری است. اولین بار این بحث در خصوص بنگاه های تولیدی و‌ صنعتی توسط پورتر‌‌مطرح شد. سپس این نظریه به حوزه های خدماتی و‌گردشگری ورود کرد. دراین فصل چهار الگوی پورتر، پون، ریچی و‌کراچ و‌ شبکه تحلیل عملکردهای با اهمیت معرفی و‌ در مورد آن بحث می شود.

فصل هفتم به موضوع تحلیل هزینه-فایده در گردشگری اختصاص دارد. تحلیل هزینه-فایده در ارزیابی پروژه های گردشگری، طرح های توسعه ای، برنامه ها و‌ سیاست های گردشگری کاربرد دارد. تحلیل هزینه فایده بر خلاف ارزیابی های مالی که تنها برجریان نقدینگی یک ساختمان یا سود مالک پروژه تاکید دارد و‌ توجهی به هزینه ها یا منافع بیرونی ندارد، بر منافع و هزینه های جامعه در‌کل تاکید‌ می نماید. تحلیل هزینه فایده به طور ویژه برای گردشگری مناسب است، زیرا غالبا مبادله ای بین منافع مالی و‌ هزینه های زیست محیطی اجتماعی وجود‌ دارد.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام                                              تلگرام

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
پر بازدیدها
آخرین اخبار