۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۳۱
کد خبر: ۳۰۴۴۰۳

عطنا - مهدی واحدی معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفتگو با عطنا با اشاره به رویه دانشگاه در برخورد با دانشجوهای متخلف در پی وقایع اخیر اظهار کرد: ما در برخورد با دانشجوهای متخلف پنج یا شش مرحله را گذرانده ایم و در هر کدام از این مرحله ها فعالیت هایی صورت گرفت. در روزهای اول و به مدت طولانی، روال ما مبتنی بر مدارا و دعوت دانشجویان به فعالیت، نقد کردن و اعتراض در چارچوب و مقررات بود. گفت و گوهایی توسط ریاست محترم دانشگاه، سایر معاونين دانشگاه از جمله خود من و برخی از اساتید در این مرحله به طور مکرر با دانشجویان اتفاق افتاد و تعداد قابل توجهی از دانشجویان قانع شدند و خط خود را از اصرار بر بی قانونی جدا کردند.

وی در ادامه افزود: در مرحله بعد نسبت به افرادی که اصرار داشتند به کنشگری که مبتنی بر مقرارت و فعالیت های دانشجویی نبود، به تذکر و یادآوری جدی مقررات، قوانین فعالیت های دانشجویی، ضرورت اخذ مجوز برای تجمعات و آن چه که در آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تشکل های دانشجویی آمده است، پرداختیم. در گام سوم، علی رغم مدارایی که صورت گرفت و تذکراتی که داده شد، عده ای اصرار داشتند که روش خلاف مقررات خود را ادامه دهند. در این مرحله به شناسایی و دادن اخطار شخصی به افرادی که این فعالیت ها را ادامه می دادند، پرداخته شد. بعد از دادن اخطارهای لازم، عده ای مصر به همراهی با جریان خلاف قوانین بودند. سیاست ممنوعیت موقت ورود برای تعدادی از دانشجویان اعمال شد تا به وضعيت رفتارهای آن ها از منظر انضباطي رسیدگی شود.

دسته بندی دانشجویان؛ همه دانشجویانی که در اعتراضات شرکت می کردند از یک دسته نبودند‌

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: بعد از ایجاد ممنوعیت در ورود عده ای از دانشجویان به دانشگاه، تعدادی از روسای  دانشکده ها پیشنهاد و تاکید داشتند که راهی را باز گذاریم تا دانشجویانی که نسبت به رفتارهای خود آگاه شدند و بنای تجدیدنظر دارند، بتوانند در دانشگاه حضور پیدا کنند. پس به پیشنهاد این عزیزان موضوع اخذ تعهد کتبی با این مضمون که دانشجویان دانشگاه متعهد شوند که قوانین دانشگاه را رعایت کنند -البته که این یک امر معقول و منطقی است - مطرح شد. هیچ تعهدی فراتر از این از کسی اخذ نشده است. زیرا هر دانشجویی در بدو ورود به دانشگاه این تعهد را در قالب فرم های هنگام ثبت نام نیز پر می کند. بر این اساس قرار شد در صورت تمایل این دانشجویان تعهد داده و بتوانند در کلاسهای خود حضور پیدا کنند که تعداد زیادی نیز نزد برخی روسای دانشکده ها آمدند و تعهداتی را سپردند و حتی در مواردی عده ای از اساتید دانشجویان خود را ضمانت کردند و ما نیز پذیرفتیم. برای افرادی که حاضر به سپردن تعهد نشدند و یا تعهد خود را نسبت به آن چه که با ادبیات و ذهنیت خود نوشتند اما وفادار نبودند و شکستند، دانشگاه نیز از ابزار انضباطی و قانونی که در اختیارش قرار دارد، استفاده کرده و خواهد کرد. آن هم دعوت به شورا انضباطی و برخورد مطابق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی شوراهای انضباطی است.

واحدی درخصوص نحوه برخورد دانشگاه با گروه های مختلف بیان کرد: همه دانشجویانی که در اعتراضات شرکت می کردند از یک دسته نبودند‌. کنشگری ها و فعالیت های سیاسی و نوع اعتراضات و رفتار آن ها با یکدیگر متفاوت بود. مجموعه دانشجویان شرکت کننده در این تجمعات غیرقانونی را به سه دسته تقسیم کردیم. دسته اول دانشجویانی بودند که به تعبیری رهبر و دعوت کننده این تجمعات خصوصا در فضای مجازی بودند و در عرصه عملی این اعتراضات نیز کاملا نقش محوری داشته و رفتارهای ساختارشکن را مدیریت می کردند. دسته دوم دانشجویانی بودند که کنشگر فعال بودند. رهبر نبودند اما اصرار داشتند در تجمعی که شکل می گیرد، حتما مشارکت کنند‌ و اغلب کشف حجاب نیز توسط این افراد انجام می شد و شعارهای تند و ساختارشکن داده می شد.حتی بعضی از رفتارهای خارج از شأن و شخصیت دانشجویی در این نوع تجمعات اعتراضی دیده می شد.

این مقام مسئول دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دسته سوم، شرکت کنندگان عادی بودند، بیان کرد: یعنی دانشجویانی که چندان اراده ای بر  کنشگری فعال نداشتند. تنها در صورت تحریک شدن و داشتن فرصت مناسب و غلبه احساسات و هیجانات، با اعتراضات همراهی مختصری می کردند. گرچه خیلی اصراری بر رفتارهای هنجارشکن نداشتند. پس از انجام این دسته بندی، برخورد با این سه دسته مبتنی بر آیین نامه و عدالتی که بر آیین نامه انضباطی حاکم است، می تواند متفاوت باشد.

زیست دانشجویی مبتنی بر فرهیختگی است/ رفتارهای دانشجویی باید مبتنی بر عقلانیت باشد

واحدی در پاسخ به این سوال که چند دسته حکم صادر شده است و آیا امکان تخفیف و بخشش وجود دارد یا خیر، بیان کرد: تعداد حکم های صادر شده تابعی از تعداد تخلف صورت گرفته و دسته بندی است که قبل‌تر توضیح دادم. عمده تخلفات صورت گرفته در تجمعات غیرقانونی ذکرشده، بر اساس دستورالعمل‌ انضباطی به ماده ۴۲ ، ۵۱ و ۵۲ قانون دستورالعمل اجرایی است. ماده ۴۲ اشاره به تجمعات غیرقانونی دارد که منجر به اخلال در فرآیندهای قانونی و نظم و انضباط دانشگاه شده و باعث ایجاد بلوا در صحن دانشگاه می شود‌. مشاهدات و مستندات مبنی بر این بود که عمده تجمعات این ویژگی را داشتند و مثلا برخی دانشجویان در سالن های دانشکده راه می افتادند و شعارهای ساختار شکن می دادند و نظم آموزشی دانشکده را بهم می‌زدند و به اساتید و دانشجویانی که کلاس تشکیل می دادند، توهین می کردند‌. از برگزاری مراسم های تشکل هایی که مجوز قانونی داشتند، ممانعت می کردند. اصرار داشتند در برخی دانشکده های بیرون از پردیس، سلف ها را مختلط کنند و پارتیشن های جداکننده را تخریب کردند یا کنار زدند. متاسفانه در موارد معدودی به دانشجویانی که به رفتارهای مخرب آن ها اعتراض می کردند، تعرض کردند. در این ماده ۴۲، متناسب به تخلف صورت گرفته، مجازاتی نیز پیشنهاد و تعیین شده است.

وی با اشاره بر اینکه ماده ۵۱ به عدم رعایت حجاب اسلامی اشاره دارد افزود متأسفانه تعدادی معدود از خانم های دانشجو اصرار به برداشتن مقنعه های خود داشتند و این صراحتا خلاف مقررات اسلامی و عرف دانشگاهی است، ادامه داد: ماده ۵۲ نیز اشاره به رفتارهای خلاف شئون دانشجویی اشاره دارد. زیست دانشجویی مبتنی بر فرهیختگی است و رفتارهای دانشجویی باید مبتنی بر عقلانیت باشد. اگر قرار است اعتراضی صورت گیرد یا نقدی اتفاق افتد یا مطالبه ای شکل گیرد که البته این حق دانشجو است، باید متناسب با شئون فرهیختگی و دانشگاهی باشد. به هرحال دانشگاهی که در آن نقد و اعتراض و مطالبه نسبت به مسئولين دانشگاه و کشور و سیاست های آن ها وجود نداشته باشد، دانشگاه زنده ای نیست. این که تعداد محدودی از دانشجویان مدعی باشند که حق مطلق با آن ها است‌ و هر آن چه که تشخیص می دهند باید انجام شود و ایجاد مزاحمت برای فرآیندهای آموزشی و نظم دانشگاه، نوع پوشش و ادبیاتی که همراه با فحاشی نسبت به دانشجویانی که آن ها را همراهی نمی کردند و نسبت به اساتیدی که طبق قانون وظایف آموزشی خود را نسبت به برگزاری کلاس ها انجام می‌دادند و غیره، هیچکدام با شئون دانشجویی نسبتی ندارد.

دادن تخفیف به حکم و بخشیده شدن دانشجویان، بستگی به تصمیم شورا تجدیدنظر انضباطی دانشگاه دارد

واحدی با اشاره به کسانی که مستندات آن ها به شورا انضباطی ارسال شده بود، تأکید کرد: عده ای بررسی و دعوت شدند و فرآیندهای متناسب با آیین نامه انضباطی  آن ها از جمله دعوت و گفت و گو و شنیدن دفاعیات و اظهارنظرها اتفاق افتاد. برای برخی جلسه شورا بدوی تشکیل شده است و در مرحله صدور رأی قرار گرفته است. تعداد دیگری هنوز در مرحله دعوت به شورا رأی انضباطی و دعوت به گفت و گو باقی مانده اند که این اتفاق نیز در طی روزهای آینده خواهد افتاد. البته آرا بر اساس مستندات، تخلف و مجازات تعیین شده است و در مقررات و دستورالعمل طبق آیین نامه شورا انضباطی انجام خواهد شد. هیچگونه تصمیم شخصی و خارج از مقررات برای دانشجویان گرفته نخواهد شد. بعد از اعلام احکام بدوی، در آیین نامه، فرآیند تجدید نظرخواهی در نظر گرفته شده است. دادن تخفیف به حکم و بخشیده شدن آن ها، بستگی به تصمیم شورای تجدیدنظر انضباطی دانشگاه دارد. به عنوان دبیر شورای تجدید نظر باید بگویم که این موضوع، بستگی به رفتارهای بعدی دانشجویان بعد از احضار آن ها به شورا انضباطی دارد. اگر اصلاح رفتار و پذیرش مقررات دانشگاهی را در آن ها ببینیم و نشانه ای مبنی بر نقض تعهداتشان یا تکرار رفتارهای غیرقانونی وجود نداشته باشد، شورا تجدید نظر این امکان را دارد که نسبت به آن ها با مدارا و اعمال تخفیف برخورد کند.

بسترهای قانونی کاملا آزاد و در دسترس برای کنشگری سیاسی دانشجویان و مناسب با شأن دانشگاه و دانشجو، فراهم است

وی درخصوص برنامه های آینده دانشگاه برای تسهیل اعتراض و فعالیت سیاسی در عین جلوگیری از تنش و سواستفاده در پایان افزود: این مسئله بیشتر مربوط به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است. اما در آیین نامه فعالیت تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها، مسیرهای کاملا قانونی و مرسومی دیده شده برای این که دانشجویان بتوانند جلسات نقد و اعتراض و مطالبه و مناظره و کرسی های آزاداندیشی برقرار کنند و از صاحب نظران دعوت کنند. گفت و گوهای دانشجویی شکل دهند و تریبون آزاد انجام شود. اما باید مشخص باشد که برگزارکنندگان و دعوت شدگان بیرون از دانشگاه چه کسانی هستند و برگزارکننده باید مسئولیت را به عهده گیرد. باید قوانین نقد و مطالبه و اعتراض در آن لحاظ شود و این ها هیچکدام به معنا محدود کردن آزادی نیست. مفهوم آزادی به معنا بی قیدی و بدون هیچگونه محدودیت اقدام کردن، نیست. بسترهای قانونی کاملا آزاد و در دسترس برای دانشجویان فراهم هست. اگر دانشجویان بخواهند با رفتاری مناسب در شأن دانشگاه و دانشجو که انتظار می‌رود کنشگری سیاسی کنند، این بستر فراهم است. در این ایام من دانشجویان را مکرر دعوت می کردم به اینکه در چارچوب قانونی قرار گیرند و البته بواسطه قرار گرفتن در این چارچوب از حقوق های مسلمی نیز برخوردار و بهره مند می شوند که تعرضی به آن ها نشده و برخوردی با آن ها صورت نگیرد آن هم به علت این‌که کار و فعالیت آن ها متناسب با چارچوب قانونی بوده است.

وی اظهار کرد: حتی در آن ایام که بنده سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه بودم، انجمن اسلامی آزاداندیش دانشجویان با این که شرایط ادامه فعالیت را بعد از انتخابات شورای این تشکل حتی بر مبنای اساسنامه خودشان را نداشتند( به دلیل مشارکت بسیار پایین در انتخابات آنها)،اما برای حفظ تنوع افکار ،اندیشه ها و فعالیت های دانشجویی در دانشگاه، شخصا از هيئت نظارت در دانشگاه درخواست نمودم تا اجازه فعالیت به این تشکل داده شود و دانشجویان فکر نکنند که چندصدایی در دانشگاه وجود ندارد‌. کل شرکت کنندگان در انتخابات این تشکل ۴۲ نفر بودند‌‌ که ۳۶ نفر کانديدا بودند و ۶ نفر رای دهنده!. با این وجود گفتیم فرصتی داده شود تا دانشجویان در چارچوب قانونی بتوانند فعالیت کنند‌ و در ماه های آینده با تعداد بیشتری دانشجو بتوانند انتخابات برگزار کنند‌.اعضا محترم این تشکل مدعی بودند که به دلیل شرایط کرونا امکان عضوگیری نداشته اند و از این دست دلایل ، این در صورتی است که تشکل های دیگر با وضعیت مشابه این چنینی مثلا انجمن اسلامی نیز انتخابات خود را برگزار کردند و ۱۳۸۰ نفر در انتخابات آن شرکت کردند و امروز مدعی این هستند که کسری از دانشجویان را به واسطه این مشارکت، نمایندگی می کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: با این وجود در معاونت فرهنگی تمام تلاش بر این بود که انجمن اسلامی آزاد اندیش فرصت کنشگری و فعالیت را داشته باشد و دفترهای خود را بتواند فعال کند. تا این بستر برای نقش آفرینی و در چارچوب قرار گرفتن رفتارهای خارج از قاعده در میان دانشجویان فراهم باشد. امیدوارم دانشجویان محترم ما با کسب اطلاع و آگاهی از چگونگی و قواعد کنش های سیاسی در دانشگاه به این سمت حرکت کنند که از ظرفیت های قانونی و حقوقی که به عنوان دانشجو و تشکل های دانشجویی در دانشگاه برای رساندن صدای خود و ابراز مطالبات خود دارند، بتوانند استفاده کنند تا هم نظم و انضباط دانشگاه و شأن دانشجو و هم همراهی افکار عمومی بیرون و درون دانشگاه را بتوانند داشته باشند. از این نظر که رفتارهای آن ها مبتنی بر عقلانیت و ویژگی هایی باشد که از دانشگاه و دانشجو انتظار می رود.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
پر بازدیدها
آخرین اخبار