عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

عدالت آموزشی به معنای یکسان بودن سیستم آموزشی برای همه نیست/ به جای تنوع مدارس به غنی سازی آموزش توجه شود
یک استاد دانشگاه در گفتگو با عطنا:

عدالت آموزشی به معنای یکسان بودن سیستم آموزشی برای همه نیست/ به جای تنوع مدارس به غنی سازی آموزش توجه شود

برای تحقق عدالت آموزشی برداشتن دو گام نیاز است: در گام اول باید حداقلی از آموزش را چه به لحاظ منابع آموزشی و چه به لحاظ منابع مالی و منابع انسانی برای همه افراد جامعه تدارک دید و در گام دوم باید متناسب با توانمندی ها و علاقه مندی های هر شخص، آموزش متفاوتی برای او ارائه شود.
خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش به بی عدالتی دامن زده است
یک استاد دانشگاه در گفتگو با عطنا:

خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش به بی عدالتی دامن زده است

در راستای برقراری عدالت آموزشی باید نظارت بر توزیع امکانات، منابع آموزشی و به ‌خصوص منابع انسانی صورت بگیرد. خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش سیاست بسیار غلطی بوده و نتوانست بین بخش خصوصی و دولتی رقابت ایجاد کند و برعکس به بی‌عدالتی هم دامن زده است.
جمع کردن مدارس غیرانتفاعی راه‌حلی شکست خورده است
یک استاد دانشگاه در گفتگو با عطنا:

جمع کردن مدارس غیرانتفاعی راه‌حلی شکست خورده است

«باید به سمتی حرکت کنیم که نابرابری اقتصادی کم شود تا در نهایت تبعات آن در بخش‌های مختلف جامعه کاهش پیدا کند. نمی‌توان به افراد گفت که حق انتخاب ندارید و باید به مدارسی بروید که از کیفیت پایین برخوردار هستند. یکی از راهکارهای مهم این است که مدارس دولتی را با کیفیت کنیم.»
وجود مدارس غیرانتفاعی با عدالت آموزشی ناسازگار است/ عدم عدالت آموزشی منجر به تبعیض اجتماعی نظام‌مند می‌شود
یک استاد دانشگاه در گفتگو با عطنا:

وجود مدارس غیرانتفاعی با عدالت آموزشی ناسازگار است/ عدم عدالت آموزشی منجر به تبعیض اجتماعی نظام‌مند می‌شود

وجود مدارس غیرانتفاعی به شدت با عدالت آموزشی در بُعد فردی و اجتماعی ناسازگار است و موجب تبعیض و بی عدالتی اجتماعی می شود؛ به این دلیل که خروجی نظام های آموزشی، عبور از سد کنکور و ورود به دانشگاه است و این مدارس موجبات تبعیض و بی عدالتی برای انتخابِ رشته های با اولویت و با اهمیت را فراهم می کنند.
پربازدیدها
آخرین اخبار