عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

برچسب ها
برچسب: دکترسیدابراهیم سرپرست سادات
نگاهی بر الزامات مشارکت بالا در انتخابات:
دکترسیدابراهیم سرپرست سادات دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در...
عطنا- دکترسیدابراهیم سرپرست سادات دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در... برداشتن موانع- دعوت نماییم دکترسیدابراهیم سرپرست سادات دانشیار علوم سیاسی...
کد خبر: ۳۰۵۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲