عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه و شفافیت
شفافیت در دانشگاه با خود اطمینان و اعتماد به همراه می‌آورد/ مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی در سال های اخیر ستودنی است
یک استاد دانشگاه در گفتگو با عطنا:

شفافیت در دانشگاه با خود اطمینان و اعتماد به همراه می‌آورد/ مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی در سال های اخیر ستودنی است

اگر شفافیت نباشد نمی‌توان به بروندادها و دستاوردهای دانشگاه‌ها اعتماد کرد. بدون تردید، اگر سامانه شفافیت دانشگاه علامه طباطبائی و رویکرد آن در سایر دانشگاه ایجاد شود، بر جامعه علمی تأثیر عمیقی خواهد داشت.
اساس شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است/ پیشبرد ایده شفافیت نیازمند تاکتیک‌های هوشمندانه است
علی خورسندی طاسکوه در گفتگو با عطنا:

اساس شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است/ پیشبرد ایده شفافیت نیازمند تاکتیک‌های هوشمندانه است

سال‌هاست که مقوله شفافیت در بعضی از نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است اما متأسفانه دانشگاه‌ها همیشه در پیشبرد ایده‌های نو تأخر تاریخی دارند و همواره دست به عصا حرکت می‌کنند....
نهاد دانشگاه باید در زمینه‌ «شفافیت» پیشرو باشد
یک استاد دانشگاه در گفتگو با عطنا مطرح کرد

نهاد دانشگاه باید در زمینه‌ «شفافیت» پیشرو باشد

«نهاد دانشگاه باید در اجرای نظام شفافیت بین تمام نهادهای عمومی و دولتی پیشرو باشد. به دلیل این که در همان نهادهای دیگر هم احتمالا انسان‌های دانشگاهی هستند که برنامه‌ریزی می‌کنند و شفافیت را رقم می‌زنند،...
پیشرو بودن دانشگاه علامه در اجرای نظام شفافیت قابل تقدیر است
یک استاد علوم سیاسی در گفتگو با عطنا مطرح کرد:

پیشرو بودن دانشگاه علامه در اجرای نظام شفافیت قابل تقدیر است

اینکه ما در رتبه‌بندی‌های بین المللی شفافیت جایگاه پایینی داریم تا حدودی به فلسفۀ وجودی دولت در ایران باز‌می‌گردد. در چنین وضعیتی شفافیت بی‌معنا است و تلاش برای آن می‌تواند به یک ژست یا تعهدی نمایشی برای...